Green Deal CO2-emissiefactoren gesloten

Nieuwsbericht - 12 maart 2014

De Rijksoverheid, Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO sluiten op 12 maart een Green Deal om een lijst met CO2-basiscijfers op te stellen waardoor vergelijken makkelijker wordt. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu)  tekent  de Green Deal CO2-emissiefactoren namens de overheid. "Meten is weten. Met die lijst kunnen we straks appels met appels vergelijken", aldus staatssecretaris Mansveld. "Ondernemers kunnen pas echt gericht investeren als ze weten waar de winst- en besparingskansen liggen."

Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden. Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders. De achterliggende aannames verschillen sterk. Daardoor leveren berekeningen van een CO2-voetafdruk (een maat voor de bijdrage aan klimaatverandering) voor dezelfde situatie totaal verschillende uitkomsten op. Door het opstellen van een uniforme lijst moet dit tot het verleden gaan behoren.

Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2-emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl

Lees meer »