Goed weer voor gft-inzameling

Nieuwsbericht - 24 april 2014

De start van 2014 belooft voor gft-inzameling veel goeds. De voorlopige cijfers laten zien dat gemeenten het eerste kwartaal 9 procent meer gft hebben opgehaald dan gemiddeld in de afgelopen 9 jaar. Als deze trend zich voortzet, wordt in 2014 bijna 5 procent meer gft ingezameld.

De hoeveelheid ingezameld gft is in de meeste gemeenten sterk afhankelijk van het weer. De reden hiervoor is dat circa 70 procent van het gft uit tuinafval bestaat. Uit de resultaten over de afgelopen 9 jaar van een relatief stabiele regio qua inwonersaantallen en inzamelsysteem op basis van tariefdifferentiatie (diftar), blijkt dat de temperatuur een sterke invloed heeft op de hoeveelheid gft: een warme winter en een natte zomer staan garant voor een hoge opbrengst gft. De invloed van de tempratuur op de hoeveelheid gft is het sterkst in de wintermaanden. Onderstaande grafiek laat dit duidelijk zien.

Lees meer »

Vooruitlopend op de CBS-cijfers duiden de eerste cijfers erop dat 2013 een zeer matig jaar is geweest voor de hoeveelheden gft. Gegevens van het KNMI tonen aan dat 2013 relatief koud is geweest van januari tot en met juni (zie de gemiddelde maandtempraturen in onderstaande grafiek). Door de lage temperatuur is de hoeveelheid ingezameld gft circa 6 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen 9 jaar in de getoetste regio.

 

Conclusies over scheidingsgedrag, diftar, en andere beleidseffecten die het aanbod gft beïnvloeden, moeten dus altijd bezien worden in het licht van de weersomstandigheden. Gemeenten die hun gft-beleid willen evalueren, moeten rekening houden met deze jaarlijkse effecten. Gemeenten kunnen voor gratis advies contact opnemen met Gijs Langeveld, gft-expert bij de Vereniging Afvalbedrijven, telefoon 073 - 627 94 44, e-mail langeveld@gft-afval.nl.