Global District Energy Climate Award voor Twence

Persbericht leden - 24 september 2013

Twence heeft deze prestigieuze internationale prijs gewonnen voor de levering van warmte aan de stadsverwarming in Enschede en de levering van stoom aan de zoutfabriek van AkzoNobel. Het Internationale Energie Agentschap was onderdeel van de selectiecommissie die de inzendingen vanuit de hele wereld beoordeeld heeft.

CEO Paul de Jong: "We zijn erg blij met deze Award. Het is een bevestiging dat Twence succesvol is in zijn ontwikkeling naar grondstoffen- en energiebedrijf. We zijn ook zeer vereerd met de lof die wordt uitgesproken over de grote maatschappelijke betrokkenheid die we mede met dit initiatief tonen. Deze Award komt kartrekker Jan Rooijakkers, oud-directeur en alle betrokkenen toe die zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet om de warmte- en stoomlevering mogelijk te maken toe."

Lees meer »

De levering van stoom en warmte

Sinds 2011 produceert de afvalenergiecentrale van Twence niet alleen elektriciteit, maar levert deze ook warmte aan Essent en stoom aan AkzoNobel. Dit is mogelijk gemaakt door de aanleg van een warmtetransportleiding van ruim 5 km en een stoomleiding van 1,5 km. Hierdoor is in 2011 en 2012 een besparing op het gebruik van aardgas bij beide bedrijven gerealiseerd van in totaal 125 miljoen kubieke meter. De combinatie van zowel warmte als stoomlevering maakt dit een uniek initiatief en Twence hiermee koploper in de toepassing van deze techniek.

Reductie warmtevraag in Nederland

Nederland gebruikt grote hoeveelheden fossiele brandstoffen waarvan maar liefst 40 procent voor warmte wordt gebruikt en 25 procent voor opwekking van elektriciteit. Als lid van de stichting Warmtenetwerk wil Twence met dit initiatief een bijdrage leveren aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en een verduurzaming van de energievoorziening.

Links Wim de Jong, Senior Consultant Strategy & Policy, en rechts Jan Rooijakkers, oud C.E.O en Executive Consultant van Twence

Global District Energy Climate Award

De Award, die tweejaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van Euroheat & Power en van International District Energy Association (IDEA) onder supervisie van Energie Technologie Netwerk van het Internationale Energie Agentschap. De Award wordt uitgereikt aan organisaties over de hele wereld die een voorbeeld zijn voor aanbieders van schone en duurzame oplossingen voor de levering van energie aan lokale warmtenetwerken. De prijs is op 23 september 2013 uitgereikt aan Jan Rooijakkers tijdens de internationale klimaatweek in New York.