Gft van Avri-gemeenten Rivierenland naar Twence

Nieuwsbericht - 07 augustus 2013

Regio Rivierenland heeft na een Europese aanbesteding Twence in Hengelo het contract gegund voor het per 1 september 2013 verwerken van het groente- fruit- en tuinafval (gft) van Avri. Het gft is afkomstig van negen gemeenten met in totaal 86.460 huishoudens. De overeenkomst loopt in beginsel tot 1 september 2016. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk.

Twence is de opdracht gegund op basis van zijn bieding met een scherp verwerkingstarief en de duurzame verwerkingsmethodiek. Deze houdt in dat het geschikte, fijnere gft-deel eerst wordt vergist, waarbij biogas ontstaat, en daarna samen met het grovere gft-deel wordt gecomposteerd. Met het biogas wordt 100% groene stroom opgewekt. De te grove, niet-composteerbare fractie wordt opgewerkt tot een geschikte brandstof voor de biomassa-energiecentrale (BEC) van Twence. Ook deze produceert groene elektriciteit. Dit is de gangbare verwerkingsprocedure van alle gft dat bij Twence binnenkomt.

Keukenafval in groene bak

Vanwege de vergistingsstap is het belangrijk dat huishoudens zoveel mogelijk van het biogasrijke keukenafval in de groene container doen en niet bij het grijze restafval. Op dit moment bestaat restafval in Rivierenland voor een derde deel uit gft-afval.

Lees meer »