Gft-inzameling weer in de lift: 7 procent gestegen

Nieuwsbericht - 14 juli 2015

Het jaar 2014 gaat de boeken in als een goed jaar voor gft-inzameling. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen op een stijging van 75 naar 80 kilogram gft per inwoner. Een toename van 7 procent ten opzichte van 2013. In 2007 werd voor het laatst deze hoeveelheid ingezameld. Omdat zeventig procent van het gft uit tuinafval bestaat, wordt de hoeveelheid ingezameld gft sterk bepaald door het weer. De relatief warme winter en natte zomer in 2014 verklaren een deel van de extra ingezamelde hoeveelheid gft.

Overijssel, Gelderland en Limburg presteren goed

Met name in de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg is aanzienlijk meer gft ingezameld. Dat komt doordat veel gemeenten in deze regio’s zijn overgestapt naar het gratis inzamelen van gft of het prijsverschil tussen restafval en gft hebben vergroot. In Overijssel is in een aantal gemeenten het gratis inzamelen van gft gecombineerd met omgekeerd inzamelen. Deze provincie laat de grootste stijging zien van heel Nederland.

Gft cruciaal voor VANG-doelstelling

Staatsecretaris Mansveld van IenM heeft binnen het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) - huishoudelijk afval tot doel gesteld dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt. Momenteel bestaat 41 procent van het restafval uit gft. Gft is daarom de belangrijkste stroom om het huidige scheidingspercentage van 50 procent te laten stijgen. Stel dat in Nederland 100 kilogram gft per inwoner apart wordt ingezameld, dan stijgt het scheidingspercentage met 5 procent. 100 kg is haalbaar: in 1997 zamelde Nederland deze hoeveelheid gescheiden in. Kortom, voor het daadwerkelijk behalen van de VANG-doelstelling voor huishoudelijk afval is meer gft inzamelen cruciaal.

Lees meer »