Gft-expert staat gemeenten bij

Project ‘Gft-inzameling omhoog!’ wil gft-inzameling verbeteren

Artikel - 26 juni 2013

Het project ‘Gft-inzameling omhoog!’ van de Vereniging Afvalbedrijven gaat het tweede jaar in. Ook al hebben de meeste gemeenten hun gft-inzameling goed op orde, toch leert de ervaring dat ze nog een forse gft-slag kunnen maken. Gft-expert Gijs Langeveld helpt gemeenten met hun verbeterslag.

Door Addo van der Eijk

Een betere gft-inzameling, dat is waar het project ‘Gft-inzameling omhoog!’ zich sterk voor maakt. Politiek Den Haag, de gft-sector, lagere overheden: iedereen wil een betere scheiding van restafval. “Bij gft-afval zit, als één van de grote stromen, veel potentie”, vertelt Gijs Langeveld. Hij richt zich op gemeenten. Die zorgen immers dat gft-afval bij huishoudens wordt opgehaald. “Binnen gemeenten is veel laaghangend fruit te vinden. Maken ze serieus werk van hun gft-beleid, dan gaat de gft-inzameling met sprongen vooruit. De inzameling kan verveelvoudigen, terwijl de kosten vaak gelijk blijven of dalen. Neem de gemeente Staphorst. Vorig jaar steeg daar de gft-inzameling van 46 naar 147 kilo per inwoner. Echt ongelofelijk.”

Lees meer »

Maatwerk

Langeveld toert het land door om gemeenten te adviseren en bij te staan in het verandertraject. Vorig jaar kregen maar liefst 43 gemeenten een maatwerkadvies. “Sommige gemeenten hebben al maatregelen doorgevoerd, andere gemeenten houden hun gft-beleid momenteel tegen het licht. Ze rekenen de effecten door en stemmen de maatregelen bestuurlijk af”, aldus Langeveld.
Het advies hangt af van de lokale situatie. Een pasklare gft-jas die alle gemeenten kunnen aantrekken bestaat volgens Langeveld niet. “De gft-inzameling verbeteren is maatwerk. Elke gemeente is anders. Heeft een gemeente duobakken, dan luidt het advies: afschaffen. Het tussenschot houdt beide stromen onvoldoende uit elkaar, waardoor het gft vervuild raakt met restafval. Advies voor diftargemeenten: stel een nultarief in voor gft-afval.  Diftargemeenten halen significant minder restafval op. Dat is gunstig, maar voor gft pakt het nadelig uit, wanneer burgers ook voor de groencontainer moeten betalen. Andere adviezen die soelaas bieden: kies voor grotere gft-bakken, zet in op betere voorlichting en handhaving, en kies voor extra ledigingen tijdens de zomermaanden.” Positief is Langeveld over het concept van omgekeerd inzamelen. Het uitgangspunt ‘hoge service op grondstoffen, lage op restafval’ levert volgens hem goede gft-prestaties op.

Gijs Langeveld (gft-expert): 'Bij gft-afval zit veel potentie.'

Leren van elkaar

Naast individuele gemeenten nodigt Langeveld groepen gemeenten uit om in workshops ervaringen uit te wisselen. “Ambtenaren kunnen veel van elkaar leren. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ze van collega’s te horen met welke risico’s en knelpunten ze rekening moeten houden.” Het momentum is er, merkt Langeveld. Na een jarenlange windstilte, waarin gft-afval op de achtergrond raakte, beleeft de gescheiden inzameling een revival. “Overal in het land lopen bij gemeenten projecten om herbruikbare materialen apart in te zamelen. Door deze opleving ontdekken gemeenten de waarde van gft-afval. Door de aandacht neemt de gft-inzameling, na jaren van lichte afname, weer toe.”

Uitgave ‘Groene groei met gft als grondstof’

Dit voorjaar verschijnt ‘Groene groei met gft als grondstof’, een uitgave van de Vereniging Afvalbedrijven. De uitgave richt zich op gemeenten. Het bevat een maatregelencatalogus; een overzicht van zestien gft-maatregelen die zich in de praktijk hebben bewezen. De catalogus dient als inspiratiebron voor wethouders en gemeenteambtenaren. In de uitgave vertellen gemeenten over hun ervaringen. De gft-sector presenteert de jaarlijkse cijfers. U kunt de uitgave opvragen bij de Vereniging Afvalbedrijven of hier downloaden.