Gemeentelijke gft-boost

Artikel - 21 september 2012

De gft-inzameling staat voor een grote uitdaging. Er moet méér gft-afval worden ingezameld. ‘Vooral in diftar-gemeenten kan dat beter, veel beter’, zegt gft-expert Remco Brommer. Met een advies op zak, gaat hij dit jaar langs bij gemeenten die minder presteren. Zijn devies: stop met diftar voor gft-afval of stel voor gft een nultarief in.

Door René Didde

Download het artikel

Lees meer »