Factsheet met definitie en lijst gft

Nieuwsbericht - 02 december 2015

Wat is gft precies en wat mag er wel en niet in de gft-bak? Om het voor gemeenten gemakkelijker te maken om eenduidig beleid te voeren, geeft de Vereniging Afvalbedrijven (VA) in een factsheet antwoord op deze vragen.

Om mooie producten uit gft te maken mag het niet te veel niet-composteerbare verontreinigingen bevatten. De VA adviseert maximaal vijf procent verontreinigingen. In een wel/niet-lijst maakt de factsheet duidelijk wat wel en wat niet in de gft-bak thuishoort. Gft dat aan de definitie en de lijst in de factsheet voldoet, wordt door verwerkers van gft verenigd in de VA, geaccepteerd.

De VA ondersteunt gemeenten met factsheets over gft. Een gft-expert kan hen advies op maat geven bij de aanpak van hun gft-beleid. Contactpersoon is Gijs Langeveld, bereikbaar via 073-627 94 44 en langeveld@gft-afval.nl.

Lees meer »