Europese Commissie evalueert implementatie beleid: Nederland koploper

Nieuwsbericht - 07 februari 2017

De Europese Commissie heeft voor het eerst de implementatie van Europese milieuwetgeving door de lidstaten beoordeeld. Nederland komt als voorloper uit de bus. Ons land is één van de eerste lidstaten met een plan voor de transitie naar de circulaire economie. 

Nederland toonaangevend

Volgens de Europese Commissie is Nederland toonaangevend in de uitvoering van afvalbeleid. ‘De Nederlandse benadering van duurzaam inkopen is een van de meest ambitieuze en succesvolle in de EU’, aldus de Commissie. De Commissie is ook positief over de Green Deals die overheid met andere partijen sluit. Nederland moet volgens de evaluatie meer werk maken van waterkwaliteit, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Meer over de resultaten is te vinden in Factsheet Nederland.

Implementatie EU-breed kan beter

Over de hele linie kan de milieuwetgeving beter geïmplementeerd worden, blijkt uit de evaluatie van de Europese Commissie. Een volledige implementatie kan de EU in 2020 vijftig miljard euro besparen in gezondheids- en milieukosten en 400.000 banen opleveren. In veel lidstaten blijft afvalpreventie een uitdaging. Er zijn acht landen die twee keer zoveel huishoudelijk afval produceren als de landen met de laagste afvalproductie. Negen lidstaten lopen achter op de het doel van vijftig procent recycling in 2020. 

Nieuw instrument

De Europese Commissie gaat de Environmental Implementation Review (EIR) nu iedere twee jaar uitvoeren. Dit nieuwe instrument bestaat uit individuele rapporten voor alle 28 lidstaten met een mededeling van de Commissie over de hiaten in de EU in zijn geheel en wat hieraan is te doen. Het moet lidstaten stimuleren de wetgeving beter te implementeren.

Lees meer »