Europese Commissie bezoekt haven Amsterdam

Commissie ziet kansen voor Amsterdamse circulaire - en chemieprojecten

Nieuwsbericht - 29 september 2014

Belemmerende wetgeving is vaak een belangrijke hindernis in de ontwikkeling van een circulaire economie. Wat vroeger afval was, is nu een grondstof voor onder meer chemische grondstoffen. Rondom dit thema organiseerde Vereniging Afvalbedrijven en Havenbedrijf Amsterdam donderdag 25 september een dag voor de Unit Chemical Industry van de Europese Commissie.

De ambtenaren kregen een indruk van de wijze waarop in Amsterdam gewerkt wordt aan de biobased economy. Zo kreeg het bezoek een rondleiding door één van de grootste complexen van Europa waar van afvalstoffen energie en biobrandstoffen worden gemaakt en chemisch onderzoek wordt gedaan, Greenmills. Daarnaast gaven vijf jonge bedrijven uitleg over hun innovatie die vaak ondersteund worden door het Havenbedrijf.

Bekende Amsterdamse bedrijven presenteerden hun projecten waarbij zij aantoonden hoe moeilijk het is om een duurzaam idee tot werkend project te maken. Waternet gaf als voorbeeld afvalproducten die zij wint uit de rioolwaterzuivering aan de Amsterdamse kunstmestfabriek ICL wil leveren, maar door alle wettelijke beperkingen daar nog niet toe komt. Ook het grondstoffen- en energiebedrijf, AEB Amsterdam, heeft moeite om nieuwe producten te maken uit afval, waarbij het stuit op regels.

De Europese ambtenaren bleken uitstekend op de hoogte van alle ingewikkelde hindernissen en de wijze waarop daar mee omgesprongen kan worden. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deed tijdens de dag een oproep om naast energie ook duurzame materialen uit afval meer onder wetgeving te laten vallen.

Lees meer »