Essays Veiligheid Voorop gepubliceerd

Nieuwsbericht - 18 juli 2016

De tien beste inzendingen voor de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop in 2016 zijn gebundeld in Veiligheid: een kettingreactie!. In de essays wordt met een frisse blik gekeken naar de mogelijkheden om chemie en veiligheid nog verder te verbinden.

Social Media

In de essays wordt onder meer duidelijk hoe social media kan helpen om de veiligheidscultuur binnen Brzo-bedrijven te verbeteren. "Een sociaal netwerk leidt een eigen leven. Er ontstaat 'collectieve intelligentie'", stelt Denise Harkema (Tebodin) in haar verhaal. Op het internet verdwijnt de hiërarchie die veel bedrijven juist wel kennen.

Referentiekader

Een andere essay maakt duidelijk hoe het referentiekader van mensen de veiligheid in de organisatie bepaalt. Maarten de Looij (Vopak) stelt: ”Een algemene veiligheidsmaatregel in de ene context, kan in een andere context juist een risico opleveren: bijvoorbeeld wanneer een tankopslagbedrijf roeiers verplicht om een veiligheidsbril te dragen (dit hindert hen in hun bewegingen bij meerpalen)."

Verschillende meningen

In het essay van Roy Jautze (Dana Petroleum) wordt de vraag gesteld of het bedrijf er veiliger van wordt wanneer 'stoere mannen' zich meer 'softe skills' eigen maken. “Zoals dat voor de maatschappij als geheel geldt, geldt dat ook voor de situatie in onze bedrijven: veiligheid is gebaat bij een organisatiecultuur waarin er verschillende meningen mogen bestaan.”

Het is een kettingreactie

De essaywedstrijd van Veiligheid Voorop, een initiatief in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de chemische industrie en de TU Delft, had als thema ‘Veiligheid een Kettingreactie!’. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is niet alleen de veiligheidscultuur binnen het eigen bedrijf van belang, maar ook het veilig samenwerken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, Profion, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Lees meer »