Energieakkoord op hoofdlijnen rond

Greep uit de pers - 12 juli 2013

Het kabinet heeft met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen een energieakkoord bereikt. In 2050 moet de energievoorziening in internationaal verband volledig duurzaam zijn. De doelstelling van 16 procent duurzame energie wordt opgeschoven naar 2023. In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14 procent bedragen, zoals afgesproken in Europees verband.

Lees meer »