Energie-, water- en afvalsector ziet kansen voor circulaire boerderij

Nieuwsbericht - 07 maart 2017

Young professionals van zes verschillende energie-, water- en afvalbedrijven laten zien hoe de circulaire boerderij van de toekomst eruit ziet. Het blijkt dat boeren van melkveehouderijen al kijken naar circulaire ketens, maar dat er nog weinig kennis wordt gedeeld. Daar brengt CrossOver verandering in. Boeren kunnen namelijk meer kosten besparen en verantwoord nieuwe inkomsten genereren. In een filmpje worden de circulaire kansen voor afval, energie en water in beeld gebracht. 

Circulaire kansen voor melkveehouderijen

Met CrossOver bieden de werkgeversverenigingen WENB en WWb hun leden een innovatieve samenwerking aan. In dit programma bedenken professionals van verschillende organisaties en sectoren gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen op de werkvloer. Vele bedrijven staan achter CrossOver, waaronder ook leden van de Vereniging Afvalbedrijven zoals Afvalzorg, Attero, HVC, Meerlanden en Twence. 

De circulaire boerderij van de toekomst is één van de initiatieven die voortkomt uit het CrossOvertraject. Ook hebben deelnemers een proces ontworpen waarmee eigenaarschap gestimuleerd wordt in organisaties, zodanig dat ideeën in de toekomst makkelijk actief gemeld en opgepakt kunnen worden. Verder is een app ontwikkelt die medewerkers in staat stelt om de voor hen relevante veranderingen in werkprocessen direct en inzichtelijk te zien, dit scheelt alle betrokken organisaties tijd en communicatie.  

Lees meer »