Eerste resultaten pilot drankenkartons

Nieuwsbericht - 13 augustus 2013

Uit de eerste resultaten van de pilot drankenkartons blijkt dat een aantal gemeenten een vliegende start heeft gemaakt, terwijl andere bij tijd en wijle stevig moeten improviseren om alles voor elkaar te krijgen. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De pilot drankenkartons vloeit voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen. Op basis van de resultaten besluit staatssecretaris Mansveld van IenM of de inzameling van drankenkartons landelijk kan worden doorgevoerd. De pilot loopt van 1 mei tot en met 1 november 2013. 36 gemeenten doen mee aan de pilot die onder leiding staat van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Lees meer »