Directiewissel bij Vereniging Afvalbedrijven

Dubbelinterview Robbert Loos en Dick Hoogendoorn

Artikel - 30 mei 2018

Robbert Loos neemt het stokje van Dick Hoogendoorn over als directeur van de Vereniging Afvalbedrijven. Hoogendoorn laat een bloeiende branchevereniging achter die wordt gezien en gehoord en in vele netwerken actief is. De krachtige positie is een prima basis, vinden beiden, om de circulaire economie aan te blijven jagen.

Auteur: Pieter van den Brand ©copyright


Nog geen negen dagen is Robbert Loos in dienst, als hij in het kantoor van de brancheorganisatie in Den Bosch gelegenheid geeft voor een dubbelinterview met hem en zijn voorganger Dick Hoogendoorn. Volop prijzend benadrukt de kersverse directeur van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) dat Hoogendoorn een bloeiende branchevereniging achterlaat met ‘smoel’ in Den Haag en daarbuiten. “Dat merk ik aan de eerste contacten met stakeholders. De VA wordt gehoord en gezien en is in veel netwerken actief.”

Lees meer »

Samen impact maken

Verbinden, positioneren en oplossen zijn de drie werkwoorden die Loos belangrijk vindt. “Ik ben heel graag bezig met het verbinden van sectoren, organisaties en mensen om samen impact te maken. Ik vind het een uitdaging moeilijke kwesties aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Mijn toegevoegde waarde is, denk ik, dat ik als fiscaal econoom met een maatschappelijke bril de sector kan ondersteunen om vooruit te komen in Nederland en Europa. De afvalsector boeit me. Ze levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland door grondstoffen en energie terug te winnen uit reststromen. We kunnen op het gebied van klimaat en duurzaamheid alleen stappen maken, als er ondernemingen zijn die daarop een bedrijf kunnen voeren om zo voor de samenleving duurzame veranderingen te creëren.”

Robbert Loos (staand op de foto) neemt het stokje over van Dick Hoogendoorn als directeur van de Vereniging Afvalbedrijven (foto: Peter Westerling)

Gemeenschappelijke deler

Hoogendoorn kwam in 2005 als strategisch adviseur bij de branchevereniging, het op dat moment anderhalf jaar jonge fusieresultaat van de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) en de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNAO). Met het samengaan van beide verenigingen waren de nodige cultuurverschillen te overbruggen. Ook moest er uit twee afzonderlijke bureaus één efficiënt apparaat komen. “We zijn erin geslaagd de grootste gemeenschappelijke deler te vinden”, zegt Hoogendoorn. “Zonder onze achterban te verdelen zijn we tot goede resultaten gekomen.”

Adequate dienstverlening

De naam van de Vereniging Afvalbedrijven is gevestigd, stelt Hoogendoorn vast. “Er zal in Den Haag niet snel een besluit worden genomen zonder dat ons is gevraagd wat we ervan vinden. Ook hebben we een slagvaardig verenigingsbureau op weten te zetten met een adequate dienstverlening aan onze leden en een effectieve belangenbehartiging in de politiek. We zitten hier op een knooppunt van kennis en informatie.”

Genen

Het belang van een goede netwerkorganisatie neemt alleen maar toe met de transitie naar een circulaire economie, een onderwerp waar de sector vanuit haar genen een substantiële bijdrage aan kan en wil leveren. “De circulaire economie leeft”, zegt Loos. “Partijen raken met elkaar in gesprek en zo komen we verder. Er moet nog veel gebeuren. Wil je voor eindmarkten aantrekkelijk zijn, dan moeten de circulaire grondstoffen die de sector gaat maken, aan producttechnische, prijstechnische en juridische eisen voldoen. Omgekeerd moet je met fabrikanten aan tafel om recyclingvriendelijke producten te stimuleren. Onze leden zijn daar individueel al volop mee bezig. Wij willen voor de hele sector ruimte creëren door bijvoorbeeld belemmerende regelgeving weg te nemen. De VA heeft een half jaar terug een stevige visie ontwikkeld op de rol van de sector in de circulaire economie. Die visie gaan we uitdragen in Den Haag en naar andere stakeholders toe.”

Dubbelinterview met Dick Hoogendoorn en Robbert Loos in Den Bosch
(foto: Peter Westerling)

Kwaliteitssturing

Volgens Hoogendoorn heeft de VA laten zien er niet voor terug te deinzen de vinger op de zere plek te leggen. “Iedereen is enthousiast over het doel in 2020 van jaarlijks honderd kilo restafval per Nederlander, maar wij hamerden als eersten op de noodzaak van kwaliteitssturing. Met alleen de ambitie van honderd kilo per inwoner maak je afvalenergiecentrales niet leger. Ze raken leeg, omdat aan de achterzijde van de keten secundaire grondstoffen van zodanige kwaliteit en prijs van de band rollen dat afnemers ze in willen zetten. Niet alle afvalstromen zijn bovendien recyclebaar.”

Verbrandingscapaciteit

Afvalenergiecentrales blijven volgens Hoogendoorn een rol in de circulaire economie houden, zij het minder dominant. “In de komende jaren krijgen we nog met veel restafval te maken. In Europa is veel vraag naar Nederlandse verbrandingscapaciteit. Het storten van afval wordt daarmee voorkomen. Als je het milieu een warm hart toedraagt, moet je de inzet van onze afvalenergiecentrales toejuichen, maar er tegelijkertijd uiteraard voor waken dat er geen recyclebare stromen worden verbrand.”

Mijlpaal: eensgezinde lobby tegen slecht belastingplan
Een onbetwiste mijlpaal, vindt Hoogendoorn, is de najaar 2014 breed ingezette lobby tegen het belastingplan van toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën voor een heffing op het verbranden en storten van restafval. “Vooral de gezamenlijkheid van de actie was markant. Alle afvalbranches waren van de partij, samen met VNO-NCW. We hebben met succes de pijn voor de sector zoveel mogelijk kunnen verzachten. Niet in de laatste plaats vanwege onze uitstekende contacten met Kamerleden.” Al blijft dit een hardnekkig onderwerp, want de sector heeft nu wederom met een aanscherping van de afvalstoffenbelasting te maken, weet Loos, die het dossier inmiddels heeft opgepakt en er op korte termijn met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over praat. “Het mag niet zo zijn dat kansen voor het Nederlandse afvalbedrijfsleven verdwijnen en restafval naar het buitenland trekt en waarschijnlijk laagwaardig wordt verwerkt. Dat levert geen vergroening op.”

Klimaatakkoord

Een nieuwe uitdaging voor de afvalsector is het Klimaatakkoord dat in de maak is. De VA schuift aan bij de overlegtafels voor de industrie. “Onze sector is al ver met CO₂-reductie. We winnen elektriciteit, warmte en recyclaat terug. Dat is allemaal CO₂-winst”, zegt Hoogendoorn. “De andere deelnemers vinden onze inbreng dan ook zeer interessant. Zo onderzoeken we het afvangen van CO₂ om dit in te zetten in de glastuinbouw, zodat daar een reductie kan worden gerealiseerd. Op termijn kunnen we in potentie zo’n vier megaton CO₂ afvangen en elders inzetten.” Een cruciaal punt hierbij, merkt Loos op, is dat de bijdrage van de sector met de huidige accountingregels niet gehonoreerd wordt. “De gerealiseerde CO₂-winst kunnen we niet bij onze eigen reductieprestatie optellen. Er moet dus een modus komen om de CO₂-winst onder elkaar te verdelen. Daar zet ik daar graag mijn tanden in.”

"Er zal in Den Haag niet snel een besluit worden genomen zonder dat ons is gevraagd wat we ervan vinden."
Dick Hoogendoorn - voormalig directeur Vereniging Afvalbedrijven
"De afvalsector levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland door grondstoffen en energie terug te winnen uit reststromen."
Robbert Loos - directeur Vereniging Afvalbedrijven