Decentrale overheden willen duurzaam Nederland

Nieuwsbericht - 14 maart 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen slaan de handen ineen voor een duurzame toekomst. Op 10 maart hebben de organisaties de gezamenlijke investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland gepresenteerd. De drie decentrale overheden willen Nederland sneller energieneutraal, klimaatbestendig en economisch circulair maken. Ze nodigen het rijk, bedrijven en burgers uit om mee te doen. 

De decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor deze opgaven. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Energieneutraal, klimaatbestendig en circulair

De provincies, gemeenten en waterschappen willen Nederland energieneutraal en klimaatbestendig maken met een circulaire economie. De decentrale overheden richten zich op het opwekken van energie met windmolens en zonnepanelen en het benutten restwarmte van bedrijven, om op die manier van aardgas en olie af te komen. Ze bedenken slimme oplossingen om afval te voorkomen. Uit wat overblijft worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen. Ook worden extra waterbergingen aangelegd om wateroverlast door buien te verminderen. 

Film investeringsagenda decentrale overheden 

Lees meer »