De oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen

Nieuwsbericht - 06 maart 2017

In de publicatie Meerwaarde: de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen delen de uitvoerende partijen van de Green Deal de belangrijkste lessen en ervaringen met duurzaam inkopen. 45 deelnemers uit de publieke en private sector zijn met elkaar bijna 80 circulaire inkoopprojecten gestart. Meerlanden en GP Groot bevinden zich onder de deelnemers. 

De hoofdvraag van de Green Deal is overtuigend beantwoord: het inkoopproces biedt volop aanknopingspunten om de circulaire principes in praktijk te brengen. De publicatie is half februari overhandigd aan Gudrun van Oirschot van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat verantwoordelijk is voor het Duurzaam Inkopen-beleid van de Rijksoverheid. 

Op de foto v.l.n.r: Erik van Assen (NEVI), Gudrun van Oirschot (Ministerie IenM), Take Padding (PIANOo), Cuno van Geet (Rijkswaterstaat), Michel Schuurman (MVO Nederland), Joan Prummel (Rijkswaterstaat). De overhandiging vond plaats bij de bijeenkomst ‘Aan de slag met manifest MVI’ van PIANOo en RVO (Foto: Wiebe Kiestra)

Succesfactoren

In de publicatie worden zes succesfactoren voor circulair inkopen gegeven:

1. Ondernemend en ontwikkelen
Ben je als inkoper in staat om business modellen te maken, gericht op de toekomst en circulair denken?

2. Inkoopvakmanschap
Heb je oog voor de wensen van de eindgebruiker, of ben je gericht op technische problemen? Weet je de connectie te maken met stakeholders?

3. Systeemdenken en het identifceren van ketens
Kun je samenwerken en sta je open voor feedback? Denk je vanuit de sociale, economische en ecologische context, en weet je wat dit betekent voor de stabiliteit, veerkracht en kwaliteit van uw organisatie en de keten?

4. Toekomstgericht en out-of-the-box
Ben je toekomstgericht en concentreer je je op de oplossingen van morgen?

5. Benoemen van onzekerheden en risico’s
Kun je uitdagingen aan en weet je met onzekerheden om te gaan? Ben je in staat positief te reageren?

6. Creativiteit, innovatie en verbondenheid
Ben je in staat tot het creëren van een gevoel van openheid voor nieuwe oplossingen en zoek je steeds naar andere netwerken? Ben je een coöperatieve denker?   

Circulaire contractvormen

In de publicatie staan circulaire contractvormen, die passend bij circulaire verdienmodellen. In het zogeheten 'koop-doorverkoop’-contract leggen beide partijen vast dat een derde partij zich na gebruik op circulaire wijze zal ontfermen over de producten en/of materialen. Deze derde partij kan een afvalverwerker zijn, die samen met de inkopende partij bekijkt welke stromen zich goed lenen voor verwerking. Deze contractvorm is vooral interessant voor productgroepen waarvan de afzonderlijke producten na gebruik weinig waard meer zijn, waardoor het voor de producent /leverancier niet loont om ze terug te halen. Denk aan koffiebekers of gebruikt glas. 

Greel Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is in november 2013 gesloten wordt uitgevoerd door MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Doel is ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen. 

Lees meer »