Cor Wittekoek (VRN) nieuwe voorzitter van VPN

Nieuwsbericht - 12 december 2017

Cor Wittekoek, directeur Vlakglas Recycling Nederland (VRN), is benoemd tot voorzitter van de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN). Wittekoek (1967) is sinds 12 maart 2014 bestuurslid van VPN.

“De leden van de vereniging werken samen om een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid te bevorderen en circulaire materiaalstromen tot stand te brengen. Niet onbelangrijk in deze tijd van toenemende schaarste van grondstoffen”, aldus Wittekoek. “Het belangrijkste doel van VPN is samenwerking én kennisdeling om tot gezamenlijke standpunten te komen.”

VPN is in 2011 opgericht en behartigt de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor een goede invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Hiertoe ijvert ze voor de optimalisatie van de inzamel- en recyclingsystemen in de ruimste zin van het woord.

Lees meer »