Convenant voor beter stedelijk waterbeheer

Nieuwsbericht - 05 november 2013

Ruim dertig partijen die zich bezighouden met riolering en stedelijk water hebben afgesproken om te komen tot vrije uitwisseling van gegevens. Iedereen gaat digitaal dezelfde begrippen gebruiken, die zijn vastgelegd in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De partijen hebben 4 november in een convenant vastgelegd het woordenboek te gebruiken. Voordelen van onbelemmerde gegevensuitwisseling zijn betere samenwerking, toename van kwaliteit van beslissingen, betere overdracht van kennis en kostenbesparingen. Vanaf 1 januari 2015 moet de uitwisseling van gegevens verlopen conform het GWSW. De Vereniging Afvalbedrijven en enkele van haar leden hebben het Convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water mede ondertekend.

Lees meer »

Op de gegevensbeheerbijeenkomst van Stichting RIONED ondertekenden 35 organisaties het convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water en het bijbehorende Informatiemodel Stedelijk Water staan op de website van Stichting RIONED.