Convenant Meer en Betere Recycling getekend

Meer en betere afvalscheiding leidt tot meer en beter recyclen

Nieuwsbericht - 16 maart 2015

Om afvalscheiding en recycling te verbeteren, moet naast het huishoudelijk afval ook het andere afval gescheiden worden. Daarvoor hebben staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM), voorzitter Pieter Hofstra van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), voorzitter Ton van der Giessen van de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS), voorzitter Ton Holtkamp van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) en vice-voorzitter Hans Groenhuis van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) vanochtend in Biddinghuizen het convenant Meer en Betere Recycling voor een circulaire economie getekend.

De convenantspartners (vlnr): Pieter Hofstra (VA), Ton van der Giessen (BRBS), staatssecretaris Mansveld (IenM), Ton Holtkamp (FHG) en Hans Groenhuis (NVRD)

Meer en betere afvalscheiding leidt tot meer en beter recyclen. Daarom is het belangrijk niet alleen huishoudelijk afval beter te scheiden maar ook al het andere afval zoals bouw-, sloop- en bedrijfsafval en afval dat mensen buitenshuis weggooien. Zo kan recycling worden verbeterd en uitgebreid. 

Ook buitenshuis meer afval scheiden

"Ook onderweg, op het werk of op school moet het normaal worden dat afval niet bij elkaar wordt gegooid maar waar mogelijk in aparte bakken zoals thuis. Op een aantal stations kun je je krant bijvoorbeeld al apart weggooien. Verantwoord omgaan met afval bespaart kosten, grondstoffen én het milieu", aldus Mansveld.

Kennis delen

De ondertekenaars van het convenant willen dat zo veel mogelijk grondstoffen zo lang mogelijk worden hergebruikt en zo goed mogelijk kunnen worden gerecycled. Om dat te bereiken delen zij hun kennis op het gebied van afvalscheiding en recycling.

Innovatie en concurrentie

IenM zal onnodige belemmeringen voor bijvoorbeeld recycling in regelgeving wegnemen. Als blijkt dat een alternatieve recyclingtechniek voor bepaalde soorten afval zoals kunststof of beton beter is dan de bestaande praktijk, worden oplossingen gezocht om dat mogelijk te maken. Dit stimuleert innovatie en is goed voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

VANG

Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarmee staatssecretaris Mansveld de afvalberg wil halveren van bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton in 2024.

Lees meer »