Communicatie in de keten over veiligheid nodig

Resultaten regioworkshops Veiligheid in de keten gepubliceerd

Nieuwsbericht - 19 juli 2016

Binnen het programma Veiligheid Voorop zijn regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ ontwikkeld. Van de vijf workshops die in de periode van september 2015 tot mei 2016 zijn uitgevoerd, is nu een rapport verschenen. Hieruit blijkt dat hoewel voor iedereen het belang van veiligheid in de keten en de gezamenlijke verantwoordelijkheid duidelijk is, het onderwerp veiligheid vaak nog niet met ketenpartners wordt besproken. In alle workshops wordt gesproken over een gebrek aan vertrouwen. Samenwerking waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer meer richting een ‘partnership’ gaan, blijkt nog een hele uitdaging.

Bottlenecks geïdentificeerd

Tijdens de workshops zijn de belangrijke bottlenecks voor veilig werken in de keten geïdentificeerd. Deze hebben betrekking op de thema’s cultuurverschillen, communicatie, tijd & geld, leiderschap, vertrouwen, kennis(deling), samenwerking en regels/procedures. De deelnemers zijn aan de slag gegaan om voor de bottlenecks een oplossing te bedenken. Het blijkt niet altijd eenvoudig om bottlenecks om te keren naar concrete oplossingen. Toch hebben de workshops een veelheid aan concrete en minder concrete ideeën opgeleverd. De bijeenkomsten hebben input voor vervolgacties opgeleverd, zowel op landelijk als op regionaal niveau. 

Ketenveiligheid

Een van de belangrijkste ambities van het programma Veiligheid Voorop is het verbeteren van de veiligheid in de gehele chemieketen. Ketenveiligheid betekent dat bedrijven die grootschalig omgaan met gevaarlijke stoffen niet alleen zelf aan veiligheid werken, maar dit ook vragen van hun partners in de keten zoals toeleveranciers en contractors. 

Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, Profion, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV om een goede veiligheidscultuur te bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Lees meer »