CO₂-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

Nieuwsbericht - 13 september 2018

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO₂) uitgestoten. De CO₂-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. De uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) is gehalveerd ten opzichte van 1990. In 2017 was de totale uitstoot uitgedrukt in CO₂-equivalenten 13 procent lager dan in 1990, het referentiejaar waarop de reductiedoelstellingen voor broeikasgasuitstoot gebaseerd zijn. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.

Lees meer »