CO₂ als grondstof op Milieulijst 2018

Belastingvoordeel voor investeringen in een beter klimaat

Nieuwsbericht - 03 januari 2018

Ondernemers die investeren in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering kunnen ook in 2018 rekenen op fiscaal voordeel. Dat blijkt uit de Milieulijst 2018 die op 28 december 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. Met de nieuwe Milieulijst bouwt het kabinet voort op het nieuwe regeerakkoord. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in het inzetten van CO₂ als grondstof voor de chemische industrie en glastuinbouw kunnen rekenen op financiële steun.

Circulaire economie

Circulair ondernemen is net als in voorgaande jaren een belangrijk thema op de Milieulijst. Nieuw op de Milieulijst is het vastleggen van CO₂ als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dit zorgt voor het sluiten van kringlopen en levert een bijdrage aan de realisatie van de klimaatafspraken. Vanuit de wens om producten langer in de kringloop te houden en zo efficiënter met onze grondstoffen om te gaan komt vanaf dit jaar ook het refurbishen van apparaten in aanmerking. De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de wijze waarop afval wordt ingezameld. Daarom biedt de Milieulijst 2018 meer steun voor investeringen in betere afvalscheiding en het opsporen van gevaarlijke stoffen in afvalstromen.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2018 een bedrag van 139 miljoen euro beschikbaar. MIA en Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit voordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën passen deze lijst jaarlijks, na overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan.

Lees meer »