China doet afvalimport in de ban

Artikel - 27 september 2017

China stelt eind dit jaar een importverbod in voor 24 afvalstromen, waaronder bepaalde kunststof afvalstoffen, ongesorteerd oudpapier en oud textiel. Nieuwe kwaliteitsnormen voor geïmporteerde afvalstoffen zijn in de maak.

China doet de import van verscheidene afvalstromen in de ban. Het Chinese milieuministerie en vier departementen hebben afgelopen juli bij de World Trade Organization (WTO) een herziene versie ingediend van de importcatalogus. Op de herziene Catalogue of Solid Wastes Forbidden to Import in China staan 24 afvalstromen, die vanaf 31 december 2017 niet meer ingevoerd mogen worden. Het gaat onder meer om bepaalde typen kunststoffen in huishoudelijk afval, waaronder PET-flessen, ongesorteerd oudpapier (HS-code 4707900090), diverse soorten textielafval en bepaalde slakken en residuen met het metaal vanadium. Klik hier voor de herziening en de lijst van importverboden.

Grote impact

Als reden wijst de Chinese overheid op de verontreiniging van geïmporteerde afvalstromen. “We hebben geconstateerd dat in de stromen grote hoeveelheden verontreinigd afval of zelfs gevaarlijk afval gemengd zijn”, geeft de Chinese overheid bij de WTO aan. “Dit verontreinigt het Chinese milieu ernstig. Om het milieu en de gezondheid van mensen te beschermen, passen wij de invoerlijst aan en verbieden we de invoer van verontreinigde afvalstromen.”
De importverboden zullen een impact hebben op de Europese export van de betreffende afvalstromen. De Chinese markt is onder meer goed voor de import van zo’n 7 miljoen ton kunststofafval. Voor deze stroom moeten andere afzetmarkten worden gevonden. Niet alleen de Europese export ondervindt hiervan de gevolgen, ook de Chinese recyclingindustrie. “Als gevolg van het geplande invoerverbod op bepaalde oude kunststoffen kan 80 procent van de recyclingindustrie in China verdwijnen”, stelt Steve Wong, voorzitter van de Chinese Scrap Plastics Association (CSPA) en directeur van het in Hong Kong gevestigde recyclingbedrijf Fukutomi Company Limited.

Niet alle stromen

Niet alle geïmporteerde afvalstoffen gaan in de ban. Zo geldt het importverbod niet voor niet-huishoudelijk kunststofafval bestaande uit polyethyleen, polystyreen, PVC, PET of andere kunststoffen. Deze stromen blijven op de lijst Catalogue of Restricted Imports of Solid Waste that can be used as Raw Materials. Chinese bedrijven kunnen afvalstoffen importeren die in deze catalogus zijn vermeld als zij een importlicentie hebben gekregen. Wong geeft aan dat de invoer van kunststoffen uit post industrial waste, oftewel afval dat vrijkomt bij productieprocessen, volgend jaar toegestaan blijft. De ban geldt op dit moment niet voor de lijst van hoogwaardige metalen, legeringen en schroottypen, die nu zonder beperkingen met een automatische vergunningsprocedure mogen worden ingevoerd. Het gaat dan om afval bestaande uit edelmetalen, staal, staallegeringen en gietijzer, koper, nikkel, aluminium, zink, tin en tantaal.
Het blijft ook mogelijk voor Chinese bedrijven om gemengde non-ferro-schrootmetalen en afvalstoffen te importeren als elektrische motoren en kabels voor het recyclen van koper en aluminium (HS-code 7404000010), alsmede auto-onderdelen met een importvergunning.

Milieustandaarden

Op het ogenblijk werkt het Chinese milieuministerie aan een herziening van de milieustandaarden voor geïmporteerde materialen voor recycling. China eist een hogere kwaliteit en minder verontreiniging en stoorstoffen. Begin augustus 2017 is het ontwerp voorgelegd aan Chinese overheidsdiensten en agentschappen, onderzoeksinstituten en andere belanghebbenden. Voor 25 augustus konden ze hun commentaar inzenden.
De herziening stelt aangescherpte kwaliteitsnormen voor geïmporteerd hout, papier en karton, ijzer en staal, non-ferro metalen, elektrische motoren, draden en kabels, slakken uit smeltovens, metalen en elektrische apparaten, kunststoffen en auto-onderdelen. De herziening beperkt de radioactiviteit en stelt een maximaal percentage aan bepaalde gevaarlijke stoffen van 0,01 procent. Daarnaast stelt het ontwerp een bovengrens aan verontreinigingen in afval en schroot van 0,3 gewichtsprocent. Volgens het ontwerp moeten ingevoerde afgedankte apparaten een metaalgehalte bevatten van minstens 80 procent. Het ontwerp stelt ook eisen, zoals grenswaarden voor asbest, aan ‘schepen en andere drijvend materieel’ die geïmporteerd worden voor de ontmanteling.

Gezamenlijk toezicht

Het Chinese milieuministerie heeft aangekondigd dat ze de inspecties van recyclingbedrijven gaat uitvoeren samen met andere departementen en agentschappen. Het ministerie wees specifiek naar bedrijven die zich richten op het recyclen van afgedankte (elektrische) apparaten, autobanden, kunststofafval en oud textiel.

Voor vragen, bijvoorbeeld over de in dit artikel genoemde afvalstromen, kunnen bedrijven met ons contact opnemen (Vereniging Afvalbedrijven, 073-627 94 44). We staan in contact met BIR (Bureau of International Recycling) en EuRiC (European Recycling Industries’ Confederation) – partijen zeer actief op dit onderwerp.

Bronnen:
Artikel EUWID ‘Chinese Environment Ministry tables updated waste import catalogue’, 23-8-2017, https://www.euwid-recycling.com, en Chinese WTO-notification.

Lees meer »