Certificaat voor bodemas in beton van Heros Sluiskil

Persbericht leden - 24 oktober 2013

Vandaag, donderdag 24 oktober is Heros Sluiskil BV als eerste bedrijf in Nederland in het bezit van het KOMO productcertificaat voor de levering van AEC-granulaat als toeslagstof in beton.

De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een zgn. BRL (Beoordelingsrichtlijn) om de toepassing van AEC-granulaat in beton mogelijk te maken. Door het vervangen van primaire grondstoffen (in dit geval zand en grind) door AEC-granulaat wordt er bijgedragen aan vergroening van betonproducten en is het een belangrijke stap en het kader van de Green Deal.

AEC-granulaat vindt zijn herkomst in bewerkte AEC-bodemas (reststoffen na verbranding van afval). Deze AEC-bodemas wordt op de Heros locatie in Sluiskil hoogwaardig bewerkt. Na bewerking wordt deze AEC-bodemas traditioneel toegepast in infra-structurele projecten in Nederland. Onlangs vierde Heros Sluiskil dat er dit jaar 1.000.000 ton uitgeleverd is in dit soort projecten.

Door de AEC-bodemas verder te bewerken in een daarvoor speciaal ontwikkelde installatie, ontstaat AEC-Granulaat,  wat op de markt wordt gebracht onder de handelsnaam Granova® .

Voordat dit product toegepast mag worden dient de kwaliteit van het gehele proces te zijn gewaarborgd. Dit wordt gecontroleerd door een certificerende instantie. Onlangs is Heros er in geslaagd om dit proces te certificeren.

Hiermee voldoet Heros als eerste in Nederland aan de voorwaarden om zand en grind in beton gedeeltelijk te vervangen door Granova®, de handelsnaam voor dit granulaat.

Inmiddels zijn verschillende betonfabrikanten met het product Granova® proefproducties aan het maken, waarbij de reacties vanuit de betonfabrikanten positief zijn.

De verwachting is dat Heros in 2014 ca. 75.000 ton Granova® zal produceren en verkopen.

Lees meer »