Certificaat niveau 4 CO₂-prestatieladder voor AVR

Nieuwsbericht - 17 augustus 2016

In juni heeft AVR zich gecertificeerd op niveau 4 van de CO₂-prestatieladder. Het certificaat geldt voor alle vestigingen van AVR. 

Met diverse projecten heeft AVR deze certificering gerealiseerd:

  • het beter omgaan met brandstof (voor zowel de auto’s als de boten)
  • het inzetten van LED-verlichting
  • vervanging van motoren van de E-pompen in de fabriek
  • nieuwe warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag (in samenwerking met o.a. provincie Zuid-Holland en Eneco)
  • project CO₂-afvang en -hergebruik

CO₂ leveren aan tuinders

Aan het laatste project werkt AVR sinds 2015 samen met TNO. De organisaties onderzoeken op welke manier CO₂ geschikt kan worden gemaakt om opnieuw te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld in de glas- en tuinbouw of bij andere industriële toepassingen. Het project werpt zijn eerste vruchten af. Vanaf 2018 gaat de afvalcentrale van AVR in Duiven CO₂ afvangen en leveren aan bedrijven in de regio Arnhem. Tuinders kunnen CO₂ als grondstof gebruiken voor de groei van gewassen. Met dit project draagt AVR bij aan de klimaatdoelstellingen, laat het bedrijf zien dat CO₂ als restproduct een waardevolle grondstof kan worden en draagt het bij aan de overgang naar een duurzame energievoorziening.

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven stimuleert tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Lees meer »