CDA-Kamerlid Agnes Mulder: 'Geef partijen de ruimte'

Artikel - 22 maart 2013

Het nieuwe CDA-Kamerlid Agnes Mulder kijkt in het afvalbeleid vooral naar de lange termijn. Ze pleit voor een duurzame grondstoffenstrategie en ziet daarin veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. ‘We moeten koploper op gebied van recycling blijven. Dat is belangrijk voor ons welzijn én voor onze welvaart.’

Door Joop Hazenberg

Het duurt even om Agnes Mulder te pakken te krijgen. Als nieuw Kamerlid voor het CDA heeft ze meteen een drukke agenda en moet ze zich op uiteenlopende terreinen inwerken. Intussen vliegen de Kamervragen over afvalbeleid de deur uit, van de export van elektronica tot het afschaffen van statiegeld. Haar motto: ‘Wie vraagt, komt verder!’ Behalve met grondstoffen en afval houdt de 39-jarige politica zich bezig met de portefeuilles economie, energie, duurzaamheid, klimaat, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. “Met name bij grondstoffen en afval komen de portefeuilles mooi samen”, zegt ze over de hoeveelheid dossiers. “Mijn kracht ligt in het verbinden van onderwerpen.” Al snel wordt het interview afgebroken omdat met spoed vragen moeten worden ingediend over de aardschokken als gevolg van gaswinning. Zo divers is het leven van een politicus.

Lees meer »

Omschakelen

Agnes Mulder had eind januari haar eerste algemeen overleg over het Nederlandse afvalbeleid. Daar kijkt ze tevreden op terug. “Ik heb punten kunnen inbrengen die voor het CDA van groot belang zijn, zoals inzetten op een duurzame grondstoffenstrategie. We moeten omschakelen van een ouderwetse economie die grondstoffen en goederen gebruikt, naar een economie waarin hergebruik wordt meegenomen bij het ontwerp. Dit is van belang voor ons welzijn, en zeker ook voor onze welvaart. Ik zie hier kansen voor het bedrijfsleven om onze voorsprong nog verder uit te bouwen.”
Mulder heeft meer punten op haar wensenlijst voor het kabinet. “Naast recycling wil het CDA dat er een Europees verbod komt op het gebruik van microplastics in cosmetica en kleding. Deze microplastics zijn een plaag voor het milieu. Ze bevatten giftige stoffen die in de voedselketen terechtkomen. Zo’n verbod duurt nog wel even. In de tussentijd pleit ik voor een label op producten met microplastics. Dan kunnen consumenten zelf een keuze maken.” 
Over het recent ondertekende verpakkingenakkoord is de jonge politica te spreken. Ze noemt het akkoord ‘goed en ambitieus’ en ziet heil in onderzoek naar de technische en economische mogelijkheden van recycling. “Dit is echt een stap voorwaarts. Mede hierdoor kan Nederland koploper blijven in Europa op het gebied van recycling.”

Kringloopeconomie

Het CDA ambieert dus een duurzame grondstoffenstrategie. Concreet betekent dat een grotere inzet op hergebruik en substitutie, vooral voor zeldzame grondstoffen. Nederland moet daarin leidend zijn, vindt Agnes Mulder. “Als het aan ons ligt, wordt rond 2020 zeker 85 procent van het afval hergebruikt. Neem het bedrijf Go Green Compost Us, dat plastic bakjes wil vervangen door een volledig afbreekbare biologische variant. Dan kom je echt op een bio-based economie uit.” Mulders ideaal is een volwaardige kringloopeconomie, gebaseerd op principes als ‘ketentransparantie’ en ‘ketenverantwoordelijkheid.’ Deze principes kunnen het terugbrengen van emissieniveaus versnellen. Mulder vindt een ruimer blikveld belangrijk omdat het ook mensen in andere landen raakt. “In China wordt onze elektronica hergebruikt zonder rekening te houden met de schadelijke gevolgen, zoals tindampen voor kinderen. Denk ook aan de sloop van schepen in India en Pakistan. De schepen worden op stranden zonder veiligheidsmaatregelen vrijwel met de hand gedemonteerd, met alle gevolgen van dien.”
Maar dat kan Nederland toch niet alleen oplossen? “Afval is handel en daarom is de Europese markt het kader waarin ik verandering wil. Ik heb de staatssecretaris opgeroepen om op Europees niveau onze producten zoveel mogelijk binnen de eigen kringloop te hergebruiken. Daar heeft de Rekenkamer in een recent rapport ook op gewezen.”

Stem een Drent

Ondanks haar leeftijd heeft Agnes Mulder op vrijwel alle politieke niveaus ervaring. Van 2003 tot 2007 was ze Statenlid in Drenthe, een paar jaar later werd ze fractievoorzitter van het CDA in Assen. In de tussentijd stelde ze zich kandidaat voor het Europees Parlement met de leus ‘Stem een Drent in het Europarlement’. Tot haar grote verrassing kreeg ze maar liefst 16 duizend voorkeursstemmen. Inmiddels heeft Mulder de overstap naar Den Haag gemaakt, als nummer 9 van de CDA-lijst met wederom een lokale leus: ‘Den Haag kan wel een beetje Drenthe gebruiken.’
Wat bedoelt ze daarmee? “De Kamer moet zich dienend opstellen. Het land is er niet voor Den Haag, maar omgekeerd. Het Binnenhof moet naar buiten, luisteren wat er gezegd en gevoeld wordt buiten Den Haag. Nederland is groter dan de Randstad. Helaas hebben mensen uit de Randstad vaak geen idee wat in de regio speelt. Neem de gaswinning in Groningen. In het westen van het land denken de mensen dat het allemaal wel meevalt, terwijl Groningers echt vrezen voor hun veiligheid.”
De ‘dienende opstelling’ van overheid en politiek past naadloos in de CDA-ideologie. Mulder vindt het belangrijk dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voorop komt te staan. “Zij hebben de ruimte nodig om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen”, licht de politica toe. “Daarvoor is vertrouwen nodig vanuit de overheid. De richting waar we naar toe willen, bepalen we met elkaar. Maar hóe je daar komt, dat is aan inwoners en ondernemers. Dat geldt natuurlijk ook voor het afvalbeleid. De Raamovereenkomst Verpakkingen moet de komende tijd worden uitgewerkt. Ik zeg: geef de partijen de ruimte om dat te doen.’

Wie is Agnes Mulder?

Agnes Mulder (1973) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Zij is al bijna twintig jaar actief lid van de partij. Eerst bij de jongerentak CDJA, daarna als Statenlid in Drenthe en vervolgens als fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Assen. In 2009 stelde ze zich kandidaat voor de partij in het Europees Parlement. Als deel van de campagne gaf ze een helm aan toenmalig premier Balkenende, zodat hij veilig in een elektrische auto op het TT circuit van Assen kon racen.

"We moeten producten binnen de Europese kringloop hergebruiken."
Agnes Mulder - CDA