CBS-rapport hernieuwbare energie in 2013

Document - 28 augustus 2014

De inhoud was al even bekend, op 28 augustus heeft het CBS ook het rapport over hernieuwbare energie gepubliceerd. Het rapport 'Hernieuwbare energie in Nederland 2013' beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Lees meer »