CBS: Nederlandse economie steeds groener

Nieuwsbericht - 07 december 2015

De Nederlandse economie is de afgelopen 15 jaar ‘groener’ geworden. Van zes verschillende thema’s rond vergroening van de economie, laten vijf een verbetering zien. Met name op grondstoffenefficiëntie doet Nederland het goed. Op dat vlak staat ons land aan de top. De Nederlandse economie wordt steeds milieu-efficiënter, maar presteert op dit thema laag in vergelijking met andere Europese landen. De vergroening van de economie genereert nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Dit blijkt uit de CBS publicatie Green growth in the Netherlands 2015.

Efficiënt gebruik grondstoffen

Nederland maakte in de afgelopen 15 jaar steeds efficiënter gebruik van grondstoffen. Ten opzichte van andere EU-landen scoort Nederland op positief. Nederland behoort tot de landen waar het minst afval wordt gestort, heeft een hoog recyclingpercentage en een laag binnenlands metaal- en mineraalverbruik per inwoner.

Milieu-efficiëntie verbeterd

De economie is in de periode 2000-2014 gegroeid, terwijl de uitstoot van broeikasgassen is afgenomen. Per verdiende euro is dus minder CO2 uitgestoten. In Europa neemt Nederland op dit thema echter een gemiddelde positie in. Zo is in Nederland de meeste energie nog afkomstig van fossiele brandstoffen en dat gaat gepaard met aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Een andere indicator binnen dit thema, de koolstofvoetafdruk per inwoner, is gelijk gebleven.

Vergroening biedt economische kansen

De werkgelegenheid in de milieusector is de afgelopen jaren aanzienlijk sneller toegenomen dan de werkgelegenheid in de economie als geheel. Bij de aanvragen van patenten steeg het aantal groene patenten zowel absoluut als relatief. Ook is het aandeel van de milieugerelateerde investeringen in het totaal van de investeringen toegenomen.

Lees meer »