BP en SITA continueren samenwerking

Veiligheid, duurzaamheid en partnership staan centraal

Persbericht leden - 15 juli 2013

SITA - specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement - is de komende drie jaar opnieuw verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van alle afvalstoffen van BP Raffinaderij Rotterdam. SITA ondersteunt BP in haar duurzame ambities en zet het restafval van de raffinaderij om in duurzame energie. Bovendien brengt zij met behulp van de EcoScan de milieuwinst van afvalscheiding in kaart.

SITA verzorgt al sinds 1995 als afvalpartner alle afvalstromen van BP Raffinaderij Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats op basis van het zogenaamde AfvalOptimaalConcept waarbij projectteams van beide organisaties gezamenlijk doelstellingen formuleren op het gebied van milieu, veiligheid, processen en kosten. Naast de verwerking van zowel reguliere als gevaarlijke afvalstromen zorgt SITA voor de verwerking van sludge-stromen. Dit zijn vloeistofmengsels van water en/of olie met hierin nauwelijks opgeloste vaste stoffen. Hierbij ziet SITA er op toe dat het afval zo veel mogelijk geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. Dit doet zij onder meer door olie uit de vervuilde afvalstromen terug te winnen en na verwerking weer geschikt te maken als nieuwe grondstof.

Lees meer »

Daarnaast kiest BP voor het UTURN-concept, waarbij zij voor het restafval dat SITA inzamelt groene stroom terugkrijgt. Met de EcoScan berekent SITA de milieuwinst van duurzaam afvalmanagement op basis van een uitgebreide analyse. Deze tool brengt onder meer in kaart hoeveel BP naast een beperking van de CO2-uitstoot kan besparen op toxische emissies, fijnstofvorming en het gebruik van grondstoffen, water en energie.

Veilig, duurzaam en betaalbaar

"We hebben opnieuw besloten het volledige afvalmanagement uit te besteden aan SITA, omdat SITA zich een betrouwbare partner toont die voorziet in een totaalaanbod van oplossingen die voor ons bedrijf op maat zijn gesneden. Daarbij is voor BP veilig werken cruciaal. Ook aan de daarvoor, deels samen, opgestelde ambitieuze doelstellingen weet SITA volledig tegemoet te komen", vertelt Arnold Bakels, Team Leader Waste van BP Raffinaderij Rotterdam.

"Met BP kennen we een voor deze branche unieke samenwerking, gebaseerd op 100 procent partnership. Dat betekent dat we niet alleen gezamenlijk doelen opstellen, ook zetten we hiermee de expertise van beide partijen ten volle in om te komen tot de beste en meest rendabele oplossingen op het gebied van logistiek en verwerking. Niet alleen wat betreft duurzaamheid maar ook zeker voor wat betreft de integrale kosten van de afvalverwijdering", aldus Paul Valster, Regiodirecteur Zuid van SITA.

Over SITA

Activiteiten - SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling, de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en kunststofverpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en –onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over 40 vestigingen.

Duurzaamheid - De zorg voor het milieu hoort bij ons dagelijks werk. Het inzamelen en verwerken van afval draait vooral om het zo optimaal en duurzaam mogelijk hergebruiken en terugwinnen van kostbare grondstoffen uit afval. Gescheiden inzameling aan de bron geeft vaak het hoogste duurzaamheideffect. Zo zijn o.a. glas, metaal, papier, plastic en hout zeer goed te recyclen. Door het hergebruiken en recyclen van afval reduceren we de uitstoot van CO2 en verminderen we de druk op primaire grond- en brandstoffen. Maar ook restafval wordt nuttig toegepast. Bij de verbranding ervan wordt veel duurzame energie opgewekt.

Organisatie - SITA Nederland is onderdeel van SUEZ ENVIRONNEMENT, het water- en milieu- onderdeel van de industriële groep GDF SUEZ. De water- en milieuactiviteiten, onder de naam SUEZ ENVIRONNEMENT, hebben een aparte beursnotering in Parijs en Brussel en is genoteerd op de Dow Jones Sustainability Index. Voor meer informatie: www.sita.nl of onze perssite: pers.sita.nl.