Bioplastics en de circulaire economie

Publicatie - 25 oktober 2017

In opdracht van de rijksoverheid heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de inzet van bioplastics in een circulaire economie. Op 24 oktober heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Omdat de resultaten van de studie relevant zijn voor de Transitieagenda's geeft Dijksma in de begeleidende brief tevens informatie over de voortgang van het opstellen deze agenda's die uitvoering geven aan het Grondstoffenakkoord.

In het rapport is alle huidige kennis over en ervaring met bioplastics samengebracht en gepresenteerd. CE Delft komt tot de volgende hoofdconclusies:

  1. Biobased plastics kunnen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van
    broeikasgassen.
  2. Biobased plastics kunnen bijdragen aan het verlagen van de vraag naar fossiele grondstoffen, maar dragen bij aan een toename van het gebruik van natuurlijke grondstoffen.
  3. Toepassing van bioafbreekbare plastics is aan te raden voor toepassingen waar bioafbreekbaarheid de kern van de functionaliteit is of waar er additionele voordelen zijn (bijvoorbeeld gf-zakjes: meer inzameling van gf-afval).
  4. Afbreekbare biobased plastics kunnen in sommige toepassingen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van plastics naar de bodem en naar water, maar vormen geen directe oplossing voor het zwerfvuil. Bioafbreekbare kunststoffen vormen geen oplossing voor de zwerfvuilproblematiek (afbraak is te langzaam).
  5. Voor een circulair en milieukundig optimaal systeem dient mechanische recycling geoptimaliseerd en de input verduurzaamd te worden, deels met biobased plastics. 

Opstellen Transitieagenda's kost meer tijd

Op verzoek van de voorzitters van de Transitieagenda’s is het oplevermoment verschoven van eind november naar januari 2018. Het opstellen van de Transitieagenda’s vraagt meer tijd. Dit geldt ook voor het bijbehorende monitoringssysteem. Eind november is de inhoud van de agenda's wel gereed. Daarna volgt het redigeren en vormgeven van de rapporten. Het kerstreces zorgt voor enige extra vertraging.

Lees meer »