Biobased aromaten uit organisch afval mogelijk

Nieuwsbericht - 03 december 2015

Onderzoek wijst uit dat het mogelijk is de suikers die in organisch afval aanwezig zijn, om te zetten in grondstoffen voor de productie van biobased aromaten. Het lijkt financieel ook haalbaar. Een vervolg op het Waste2Aromatics-project van Biorizon-partner TNO, Attero, AEB Amsterdam, Orgaworld en de Vereniging Afvalbedrijven dat in het voorjaar is gestart, wordt momenteel uitgewerkt.

Duurzaam alternatief

Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. Biorizon ontwikkelt technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een duurzaam perspectief voor de chemische en de toeleverende industrie. Om bio-aromaten te produceren, moeten eerst de suikers die in de organische fractie aanwezig zijn, worden omgezet naar furanen. Deze furanen zijn op hun beurt intermediair voor de uiteindelijke productie van biobased aromaten.

Pilotopstelling

Het eerste deel van het Waste2Aromatics-project heeft duidelijk gemaakt dat organisch afval, waaronder gft, geschikt is voor de productie van biobased aromaten. De businesscase-analyses hebben bovendien aangetoond dat het een winstgevend perspectief biedt. Deze positieve resultaten zijn aanleiding om een projectvervolg te onderzoeken. Dit richt zich op verhoging van de opbrengst, verlaging van de productiekosten en vergroting van het vertrouwen in de technologie. Het project is toe aan een opschalingsstap: een pilotopstelling voor de conversie van organisch afval in furanen.

Lees meer »