Barrières doorbreken voor circulaire economie

Nieuwsbericht - 14 november 2017

Verhogen van de prijzen van herwonnen grondstoffen om circulaire producten meer competitief te maken, geeft de circulaire economie een boost. Dat stellen onderzoekers van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht en accounts- en adviesbureau Deloitte op basis van interviews en enquêtes onder bedrijven, overheidsambtenaren en experts in Europa. De organisaties hebben barrières voor een circulaire economie en mogelijke oplossingen uiteengezet in de whitepaper Breaking the Barriers to the Circular Economy.

“De interviews maken duidelijk dat de circulaire economie nog een aantal hordes te nemen heeft”, zegt Julian Kirchherr, innovatie-wetenschapper van de Universiteit Utrecht, “De belangrijkste is dat het concept nog in te beperkte mate leeft in de samenleving. Een ander obstakel is de kunstmatig lage prijs van eindige grondstoffen door subsidies. Dit maakt het moeilijk voor circulaire producten om te concurreren met lineaire varianten.”
“Wat opvalt in dit brede onderzoek is dat de technische kant van innovaties minder als beperkend wordt gezien dan de culturele kant”, zegt Anne Huibrechtse-Truijens van Deloitte. “Blijkbaar is het uitvinden en ontwerpen makkelijker dan onze geijkte patronen te doorbreken.”

Cultuur richten op innovatie

Om de barrières te doorbreken moet meer worden ingezet op een innovatie-gerichte cultuur door het bedrijfsleven en de overheid. De overheid kan daarbij een belangrijke rol spelen bij het overwinnen van de twee grootste obstakels: lage prijzen van nieuw gewonnen grondstoffen en hoge investeringskosten. Als de prijzen van nieuwe grondstoffen bijvoorbeeld stijgen wordt het aantrekkelijker om materialen te hergebruiken. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor circulaire startups. Deze ondernemers zitten niet vast in bestaande businessmodellen en zijn gemotiveerd om op te schalen.

Kamervragen

Naar aanleiding van de whitepaper heeft Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Hij wil weten of de staatssecretaris de lage prijs voor virgin materialen ook zo'n groot obstakel vindt voor de circulaire economie en hoe ze dat gaat oplossen. Ook vraagt hij op welke wijze het Grondstoffenakkoord het totale grondstofgebruik gaat verminderen en hoe de rijksoverheid de circulaire transitie stimuleert. Van Raan wil vóór het Algemene Overleg Circulaire Economie van 13 december antwoord op zijn vragen hebben.

Lees meer »