Banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Nieuwsbericht - 08 juni 2017

De inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) levert op jaarbasis 700 FTE aan banen op, waarvan inmiddels ruim een kwart (27%) wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van Wecycle.

\

Jaarlijks stromen 50-60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door naar een reguliere baan. Het gaat om langdurig werklozen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de circulaire economie, nemen de komende jaren de retourstromen via tien Wecycle Service Centers in Nederland fors toe, en daarmee de werkgelegenheid, verwacht Wecycle.

Voor het eerst zijn de gezamenlijke inspanningen van producenten, gemeenten, recyclingbedrijven en de overheid in kaart gebracht als het gaat om de effecten op de werkgelegenheid en in het bijzonder de bijdrage die recycling levert aan het 100.000 banenplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan moet mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. Overheid, werkgevers en sociale partners hebben met elkaar afspraken gemaakt met als doel de arbeidsparticipatie onder langdurig werklozen, ongeschoolde jongeren, 50-plussers of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te verhogen.

Circulair en sociaal

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat de recycling van e-waste zich niet alleen vertaalt in hergebruik van grondstoffen maar ook in werkgelegenheidsperspectief, zo stelt Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle. “Wij willen samen met onze partners zoveel mogelijk e-waste inzamelen en recyclen tot grondstoffen. Daarbij is ook ons doel deze activiteiten als onderdeel van de circulaire economie te verbinden met een sociaal rendement. En op die FTE banen kunnen we, zo blijkt uit onze ervaringscijfers, rustig een vermenigvuldigingsfactor van drie zetten als we deze uitdrukken in het aantal mensen dat we weer aan het werk helpen.” Via sorteren en demonteren in een Wecycle Service Center, stromen nu jaarlijks 50 tot 60 mensen door naar de reguliere arbeidsmarkt.

Inzameling levert meeste banen op, demontage meeste SROI

Het onderzoek toont aan dat Wecycle in totaal 677 FTE bij haar partners creëert. Het aantal (SROI) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is goed voor 27% van de gecreëerde werkgelegenheid (182 FTE). Het hoogste aandeel SROI wordt gecreëerd bij het sorteren (44%) en handmatig verwerken (50%) van e-waste. Handmatige verwerking vindt nu plaats bij drie Wecycle Service Centers in Nederland en dat aantal zal het komende jaar verdubbelen. Groot witgoed (zoals wasmachines, vaatwassers en drogers) springt er uit met 326 FTE waarvan 30% SROI (bijna 100 FTE).
 
Met 3,1 FTE/1.000 ton is de inzameling het meest arbeidsintensief, gevolgd door handmatige verwerking met 1,4 FTE/1.000 ton. SROI wordt het meest gecreëerd bij inzameling (0,9 FTE/1.000 ton), handmatige verwerking (0,7 FTE/1.000 ton) en sorteren (0,4 FTE/1.000 ton). Gemiddeld over alle verwerkingstaken wordt 1,2 FTE ingezet voor de behandeling van 1.000 ton e-waste, daarvan is gemiddeld 0,3 FTE uitgevoerd door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De meest arbeidsintensieve fractie is groot witgoed, ook waar het gaat om SROI.

Lees meer »