Animo gft-inzameling neemt toe

Gft-inzameling omhoog!

Nieuwsbrief - 15 mei 2013

Bent u op zoek naar mogelijkheden om de gft-inzameling in uw gemeente te verbeteren? Ook dit jaar kunt u met uw vragen bij onze gft-expert terecht.

Waarom meer gft apart inzamelen?

  1. Gft is grondstof.
  2. Drie van de vier burgers vindt scheiden gft belangrijk.
  3. Aparte inzameling draagt bij aan nationale recyclingsdoelstelling huishoudelijk afval van 65%.
  4. CO2-reductie door gft draagt bij aan gemeentelijke klimaatdoelstelling.
  5. Gft-verwerking is goedkoop en duurzaam.

Wat mag u van ons verwachten in 2013?

  • In juni wordt het magazine Groene groei met gft uitgebracht. In dit magazine vindt u voorbeelden wat er mogelijk is met gft-inzameling. In één oogopslag kunt u leren van ervaringen die uw collega's elders in Nederland hebben opgedaan.
  • Dit jaar gaan we op zoek naar verbanden tussen beleid en de opbrengsten van gft-inzameling. Zodra de eerste resultaten bekend zijn, worden deze met u gedeeld.
  • In 2013 gaat de gft-expert weer op bezoek bij gemeenten, om het belang van een goed ingerichte gft-inzameling te onderstrepen.

Wist u dat?

Wist u dat het ingezameld gft-afval gestaag is afgenomen van 98 kg in 1997 naar 79 kg per inwoner per jaar in 2010? Deze dalende trend is tot een halt gekomen in 2011 en 2012. Het animo onder burgers om gft te scheiden neemt weer toe.

Op dit moment bestaat eenderde van het restafval uit gft-afval. Meer gft-inzamelen is dus mogelijk. Voormalig milieustaatssecretaris Atsma heeft tot doel gesteld om in 2015 100 kg per inwoner per jaar in te zamelen. De huidige staatssecretaris Mansveld geeft aan dat gemeenten deze doelstellingen kunnen halen door van elkaar te leren. Reden te meer om in te zetten op een betere gft-inzameling.

Advies op maat

Bent u op zoek naar een gratis advies op maat voor uw gft-inzameling? Uw contactpersoon is Gijs Langeveld. Neem gerust contact op.

073-627 94 44
e-mail langeveld@gft-afval.nl
Meld u hier aan voor de nieuwsbrief over het project

Lees meer »