'Ambitieuze transitieagenda circulaire economie nodig'

Nieuwsbericht - 27 juni 2016

De Sociaal-Economische Raad (SER) ondersteunt de plannen voor een Rijksbreed Programma Circulaire Economie, dat na de zomer het licht moet zien. Een samenhangende rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties biedt kansen om het proces naar een circulaire economie te versterken en te versnellen, aldus de SER. De SER pleit voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden in de circulaire economie. De SER heeft zijn advies over de circulaire economie vrijdag 24 juni gepubliceerd in het Ontwerpadvies Handelsperspectieven voor een circulaire economie.  

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Om te kunnen versterken en versnellen is breed draagvlak en een lange adem nodig. Continuïteit is essentieel. Anders zakt het na een tijdje weer in elkaar. Het is daarom van groot belang dat werkgevers, werknemers en ook de milieubeweging in dit advies tot gezamenlijke conclusies zijn gekomen.”

“De circulaire economie is de zuurstof van de 21e eeuw. Zonder zuurstof kun je niet leven en dat geldt ook voor de circulaire economie. Het kan straks gewoon niet anders, zonder grondstoffen hebben wij geen welvaart,” aldus Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling die het SER-advies heeft voorbereid.

Meersporenaanpak

De SER staat een meersporenaanpak voor ogen waarmee de overheid de circulaire economie op kan pakken:

  1. Inspelen op risico's, belemmeringen en kansen.
  2. Beleidskader voor de circulaire economie, met zowel generiek als specifiek beleid. Welke instrumenten de beste zijn en welke rol stakeholders moeten spelen verschilt per keten.
  3. Integraal beoordelingskader om prioritaire ketens aan te wijzen.

Adviesaanvraag

Het kabinet heeft begin dit jaar de SER voor het Rijksbrede programma circulaire economie dat later dit jaar begint, om advies gevraagd over innovatiemogelijkheden, het verdienvermogen en de financieringsmogelijkheden. Ook de rol van arbeid is een belangrijke onderwerp in de adviesaanvraag. Naast de SER heeft ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies over de circulaire economie uitgebracht. Dit advies Circulaire Economie: van wens naar uitvoering van juni 2015 bevat aanbevelingen over de rol van de rijksoverheid, provincies en gemeenten in de transitie naar een circulaire economie. Beide adviezen vormen de input voor het rijksbrede programma.

Lees meer »