Afvalzorg opent tweede locatie in Limburg

Persbericht leden - 20 oktober 2016

Vanmiddag openden Gerdo van Grootheest, GroenLinks wethouder van gemeente Maastricht, en Bert Krom, directeur Afvalzorg, officieel de poorten van een nieuwe Afvalzorg locatie: Belvédère Maastricht. De in het plangebied Belvédère gelegen locatie meet ruim 4 hectare en wordt door Afvalzorg ontwikkeld voor hoogwaardige en duurzame verwerking en recycling van diverse afvalstromen. Hiermee opent Afvalzorg haar 11e operationele locatie in Nederland waar bedrijven en overheden terecht kunnen voor het storten en recyclen van hun afval.

De weegbrug wordt officieel geopend door Gerdo van Grootheest, gemeente Maastricht (rechts) en Bert Krom, directeur Afvalzorg (links)

Uitbreiding activiteiten Limburg

Met een tweede locatie in Limburg breidt Afvalzorg haar regionale activiteiten uit om zo haar klanten beter te bedienen. Naast locatie Brunssum kunnen bedrijven en gemeenten nu ook o.a. hun groen, grond, hout en bouw- en sloopafval in Maastricht laten verwerken. Afvalzorg werkt op de locatie samen met Den Ouden Groep en gaat zich verder specialiseren in de vervaardiging van hoogwaardige producten zoals biomassa, bodemverbeteraars, boomsubstraten en overige groenproducten. Door de ontwikkeling van het nieuwe Noorderbrugtracé wordt de locatie medio 2017 optimaal bereikbaar vanaf de A2.

Duurzame verwerking

Met de combinatie van de twee locaties in Limburg kan Afvalzorg ook de Duitse en Belgische markt beter van dienst zijn. Afvalzorg heeft met 11 operationele locaties in Nederland veel ervaring met het storten van afval en het recyclen van afval, reststromen en grondstromen. Op haar Limburgse locaties geeft Afvalzorg invulling aan een duurzame verwerking van reststromen.

Lees meer »