Afvalenergiecentrales sturen brandbrief naar Den Haag

Verbrandingsbelasting schaadt milieu, economie en werkgelegenheid

Nieuwsbericht - 11 oktober 2013

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft samen met de directies van bij haar aangesloten afvalenergiecentrales (AEC's), vanmiddag een brandbrief gestuurd naar de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. In de brief uit de VA haar zorg over het eventueel heffen van belasting op het verbranden van afval in Nederland. Deze maatregel maakt mogelijk onderdeel uit van de onderhandelingen over het Belastingplan 2014, omdat enkele partijen deze hebben opgenomen in hun tegenbegroting.

Een verbrandingsbelasting is een ineffectieve maatregel is, die leidt tot kapitaalvernietiging, verlies aan werkgelegenheid, maatschappelijke kosten en afname van duurzame energie. Een belasting op het verbranden van afval is een desastreuze maatregel die niet leidt tot vergroening van belastingstelsel of maatschappij. De vrije Europese afvalmarkt kent open grenzen. Een Nederlandse belasting zal onze internationale concurrentiepositie ernstig aantasten.

Lees meer »