Afvalconferentie 2017 op 4 oktober nabij Utrecht

Nieuwsbericht - 12 september 2017

Op 4 oktober organiseren NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2017 in Fort Voordorp Groenekan (vlakbij Utrecht). Net als vorig jaar staat de conferentie onder leiding van dagvoorzitter Mathijs Bouman. Tijdens de Afvalconferentie 2017 is er veel aandacht voor de transitie naar de circulaire economie.

Vlak na de zomer van 2016 heeft het kabinet het Rijksbrede programma Circulaire Economie gelanceerd. Doel van het programma is dat in 2050 de economie 100% circulair is. Begin dit jaar is het Grondstoffenakkoord ondertekend door regering, bedrijfsleven, gemeenten, provincies, waterschappen, vakbeweging en milieuorganisaties en onderschreven door meer dan driehonderd stakeholders. Inmiddels is het transitieproces van start gegaan met het opstellen van vijf transitieagenda’s.

Plenair

Het plenaire programma van de Afvalconferentie 2017 trapt af met een presentatie van Anne-Marie Rakhorst. Zij is voorzitter van het transitieteam consumptiegoederen en informeert u over de stand van zaken. Hierna deelt Marco Waas de duurzaamheidsstrategie van Akzo Nobel met u. Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) en Han Noten (voorzitter NVRD) gaan met elkaar in discussie aan de hand van vragen die een aantal ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord aan hen voorleggen.

Parallelsessies

Na een pauze volgen twee rondes van vier parallelsessies.

  • Hoe vertaalt de maakindustrie zijn duurzaamheidstrategie naar de praktijk? Aandacht voor hergebruik van secundaire grondstoffen.
  • Pitches over de keuzes in afvalinzameling die zijn gemaakt door de stedelijke agglomeraties. Aandacht voor hun aanpak om te komen tot een circulaire economie.
  • Ontwikkelingen in Europa. Leiden de plannen van de Europese Commissie voor de circulaire economie tot een Europa met twee of zelfs meer snelheden? En wat zijn de gevolgen van Brexit?
  • Twee spraakmakende circulaire MKB-initiatieven presenteren zich.

De Afvalconferentie 2017 start om 12.30 uur met een inlooplunch en sluit rond 18.15 uur af met een diner. Deelname kost €395,- euro (excl BTW).

Meer informatie en aanmelden op www.afvalconferentie.nl

 

organisatoren

sponsoren

Lees meer »