Afval regio Rivierenland voor 70% hergebruikt

Doel nieuw beleid ruim gehaald

Persbericht leden - 01 oktober 2015

Uit de recent verschenen evaluatie van het nieuwe afvalbeleid van Regio Rivierenland blijkt dat het doel van dit beleid ruim is gehaald. De hoeveelheid herbruikbaar afval is gestegen van 55 % in 2013 naar maar liefst 70 % in 2014. Dat is ruim meer dan de landelijke doelstelling van 65 % herbruikbaar afval. In het inzamelsysteem 'Goed Scheiden Loont', dat in 2014 is ingevoerd, zijn huishoudens gaan betalen per keer dat ze restafval aanbieden. Het aanbieden van andere soorten huishoudelijk afval is gratis. Daarnaast betaalt ieder huishouden een vast basisbedrag.

Inwoners van de regio hebben vooral hun gft en plastic beter gescheiden. Hierdoor daalde de hoeveelheid restafval met 38 %. Huishoudens hoefden hun grijze restafvalcontainer in 2014 daardoor gemiddeld maar 12 keer aan de weg te zetten. In 2013 was dit nog 22 keer. Huishoudens die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer deden dat vorig jaar minder dan 1 keer per week. Doordat de meeste huishoudens veel minder restafval aanboden, betaalde 83 % van de inwoners minder afvalstoffenheffing dan in 2013. Nu inwoners per oktober dit jaar ook drankkartons bij het plastic verpakkingsmateriaal mogen doen verwacht Avri dat de afvalscheiding nog verder zal verbeteren.

In Tiel is de situatie van met name het plaatsen van afval naast sommige ondergrondse brengcontainers nog niet onder controle. In opdracht van de gemeente werkt Avri aan een plan om dit aan te pakken.

De evaluatie, die is uitgevoerd door Avri, wordt op 14 oktober ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Lees meer »