Afschaffen statiegeld weer ter discussie

Greep uit de pers - 19 juni 2014

Afschaffen van statiegeld is weer onzeker geworden. Dat blijkt uit het Algemeen Overleg op 18 juni. Staatssecretaris Mansveld gaat onderzoeken hoe groot het zwerfafvalprobleem is. Ook kijkt ze of ze met gemeenten en bedrijven extra afspraken kan maken om ervoor te zorgen dat er minder afval op straat terechtkomt en er meer wordt gerecycled.

Lees meer »