Advies over duurzame groei aan volgend kabinet

Nieuwsbericht - 06 juli 2016

De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend en de bevindingen opgeschreven in het rapport Kiezen voor duurzame groei. Deze Studiegroep is ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers om advies uit te brengen ten behoeve van een volgend kabinet. Volgens de Studiegroep vraagt bevordering van duurzame groei in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. 

Brede reikwijdte: op verschillende terreinen noodzaak verdere stappen

Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame Groei heeft een brede reikwijdte. Van arbeidsmarkt tot fiscaliteit, van energievoorziening tot wetenschap en innovatie, van onderwijs tot circulaire economie. De Studiegroep onderstreept op verschillende terreinen de noodzaak van verdere stappen. Zo komen noodzakelijke veranderingen, zoals de transitie naar een duurzame economie, zonder handelen van de overheid niet tot stand. In de economie is bovendien nog altijd sprake van onevenwichtigheden, die alleen door wijzigingen in beleid kunnen worden verlicht.

Geen blauwdruk: keuzes zijn afhankelijk van doelen

Op de verschillende terreinen die in het eindrapport aan de orde komen, wordt echter geen blauwdruk voorgelegd. Beleidskeuzes zijn immers afhankelijk van de doelen die de politiek zich op de verschillende terreinen stelt. De Studiegroep schetst in haar rapport hoe economisch beleid kan bijdragen aan een betere toerusting voor verandering met voorstellen voor gerichte hervormingen en investeringen. Er is in kaart gebracht welke stappen kunnen worden gezet richting een duurzame economie. Het eindrapport schetst voorts hoe de nog altijd aanzienlijke onevenwichtigheden in de economie kunnen worden verminderd. Ten slotte wordt op verschillende terreinen in kaart gebracht welke bijdrage het economisch beleid kan leveren aan de vernieuwing die voor duurzame groei zo noodzakelijk is.

Studiegroep Duurzame Groei

De Studiegroep Duurzame Groei bestaat uit Maarten Camps (voorzitter, ministerie van Economische Zaken) en vertegenwoordigers van CPB, DNB en de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer »