Aansluiting bij Federatie Bio-economie Nederland

Nieuwsbericht - 04 januari 2018

De transitie naar de biobased economie is een belangrijke drijfveer voor de leden van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) die zich bezighouden met de verwerking van gft tot compost, energie en andere nieuwe producten. Daarom hebben zij zich eind 2017 aangesloten bij de Federatie Bio-economie Nederland.

Voorwaarts richting bio-economie

De activiteiten van de Afdeling Bioconversie, waarin de bedrijven binnen de VA zijn vertegenwoordigd, zijn verdeeld over drie pijlers: (1) gft-inzameling, (2) productie van kwaliteitscompost en (3) innovaties binnen de biobased economie. Uit gft kunnen naast compost en energie diverse waardevolle grondstoffen worden gehaald. De VA-leden werken aan nieuwe, veelbelovende producten en zoeken daarbij de samenwerking met onderzoekers en kennisinstellingen. De gft-sector trekt gezamenlijk op en bundelt de onderzoeksinspanningen. Die pre-competitieve samenwerking is essentieel om een grote stap voorwaarts te kunnen maken richting de bio-economie.

Federatie bundelt krachten

Om aangehaakt te zijn op nieuwe initiatieven in de biobased economie, heeft de gft-sector zich aangesloten bij de Federatie Bio-economie Nederland. De Federatie wil bijdragen aan een beter investeringsklimaat voor een duurzame bio-economie. Daarvoor werkt ze samen met de overheid en partnerorganisaties, en bundelt op die manier krachten en kennis. Ruim honderd bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen, onderzoekers en consultants zijn aangesloten bij de Federatie. Met het lidmaatschap wil de VA haar netwerk verder verbreden en kennis delen. Lidmaatschap van de Federatie kan ook bijdragen aan breed gedragen standpunten. Een gezamenlijk stem is een krachtig signaal naar de overheid.

Lees meer »