9 procent materialen terug in economie via recycling

Nieuwsbericht - 12 april 2018

Van alle materialen die in de economie terechtkomen - 549 miljard kilo in 2014 - is ongeveer 9 procent gerecycled, secundair materiaal (48 miljard kilo). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie (221 miljard kilo) is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent. In 2014 recyclede Nederland 81 procent van het afval (59 miljard kilo), één van de hoogste recyclingpercentage in Europa. Volgens het CBS zijn naast hergebruik andere strategieën nodig om de overgang te maken naar een circulaire economie uit het Rijksbreed programma ‘Nederland circulair in 2050’. Hierbij valt te denken aan efficiënter gebruik van materialen, het verbeteren van producten waardoor ze langer meegaan of substitutie van materialen, bijvoorbeeld door plastic te maken van biomassa in plaats van aardolie.

Lees meer »