3 miljoen euro voor slimmer rioleringsbeheer

Nieuwsbericht - 02 maart 2015

Een nieuw onderzoeksprogramma daagt wetenschappers uit om technieken te ontwikkelen die de toestand van het Nederlandse rioleringsnetwerk beter in kaart brengen. De nieuwe technieken moeten leiden tot flinke kostenbesparing voor de instandhouding van de riolen en persleidingen.

Het programma, genaamd TISCA, is een initiatief van Technologiestichting STW, Stichting RIONED, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Kennisprogramma Urban Drainage. Zij investeren gezamenlijk 3 miljoen euro in het onderzoek. TISCA heeft een looptijd van vijf jaar.

Meten en modelleren

De beheerders van de afvalwaterinfrastructuur hebben grote behoefte aan betere en toepasbare technieken om de toestand van leidingen nauwkeurig te meten en modelleren. Ze krijgen daarmee een beter inzicht in de optimale gebruiksduur van het riool, en kunnen dan tegen lagere kosten gerichter onderhoud uitvoeren.

Onderzoeksvragen

Het onderzoeksprogramma richt zich onder meer op het ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten, zoals high-end optica, laserscanners en akoestische meetapparatuur. Ook voor roboticatechnologie staat het programma open. Een ander onderzoekspoor is het verbeteren van computermodellen die de gebruiksduur van riolen inzichtelijk maken door de technische staat van riolen te combineren met omgevingsfactoren, zoals ruimtelijke ontwikkelingen en wegvervanging. Daarnaast moet het programma duidelijk maken in hoeverre rioolbeheerders aansprakelijk zijn voor het falen van de riolering zodra zij meer technische kennis daarover in huis hebben. 

Lees meer »