1e paal gft-vergister Indaver

Persbericht leden - 09 juli 2013

Maandag 8 juli 2013 heeft burgemeester Eenhoorn van de gemeente Alphen aan den Rijn de eerste paal van de nieuwe gft-vergistingsinstallatie van Indaver geslagen. Deze mijlpaal is het startsein voor de bouw van de eerste gft-vergister in de provincie Zuid-Holland.

Lees meer »

Duurzaamheid

De bouw van de gft-vergister is een goede ontwikkeling binnen de afvalverwerkingsbranche waar duurzaamheid een steeds belangrijkere plaats inneemt.
Met de gft-vergister kan Indaver kostbare grondstoffen herwinnen en opnieuw gebruiken; niet alleen compost maar ook gas met een aardgaskwaliteit (groen gas) en vloeibare CO2. Klanten in de land- en tuinbouw nemen compost af. Het groene gas wordt na opwerking ingebracht in het aardgasnet voor regulier huishoudelijk gebruik. Ongeveer 2.500 huishoudens maken op deze manier gebruik van duurzame energie. Het vloeibare CO2 vindt ondermeer afzet in de glas/tuinbouw. Met de gft-vergister zet Indaver organische afvalstoffen om in duurzame grondstoffen en draagt zij haar steentje bij aan het sluiten van grondstofkringlopen en daarmee aan een duurzame samenleving.

Planning

De bouwactiviteiten zijn gestart. In juni 2014 zal de vergistingsinstallatie operationeel zijn. Omwonenden zullen gedurende het traject op de hoogte gehouden worden (nieuwsbrief c.q. informatiebijeenkomst).

Achtergrond

Indaver sluit materiaalkringlopen, op een CO2- en energie-efficiënte manier. Indaver Nederland B.V. heeft diverse locaties in Nederland en maakt deel uit van de Indaver Groep.  De kernactiviteit is het duurzaam verwerken van afvalstoffen in hoogwaardige verwerkingsinstallaties.  DELTA N.V. is met 75% grootaandeelhouder van Indaver.

Website

Voor aanvullende informatie bezoekt u onze website www.indaver.nl