Nieuwsoverzicht

Nieuwe LAP nog onvoldoende circulair

Artikel - 23 november 2016

Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan is het instrument bij uitstek om de ambities van de circulaire economie handen en voeten te geven. Het ontwerp-LAP3 moet een versnelling hoger schakelen, vindt de...

Lees meer »

Politiek omarmt circulaire economie

Artikel - 16 november 2016

De circulaire economie staat hoog op de politieke agenda. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer van de politieke partijen. Terugkerende thema’s: CO2-reductie, knellende...

Lees meer »

Energieverkenning 2016 gepubliceerd

Publicatie - 31 oktober 2016

Volgens de opstellers van de Nationale Energieverkenning 2016, ECN, PBL en CBS, is het doel voor hernieuwbare energie in zicht. Niet het doel van 14 procent in 2020, maar wel het doel van 16 procent...

Lees meer »

Kwaliteit boven kwantiteit

Artikel - 24 oktober 2016

De afvalinzameling staat hoog op de overheidsagenda. De afvalsector vraagt om een verschuiving van de focus. Overheden moeten niet de kwantitatieve inzamelcijfers centraal stellen, maar de kwaliteit van het...

Lees meer »

Contactpersoon

Daniëlle van Vleuten

e-mail

073 - 627 94 44

Woordvoerder

Directeur Dick Hoogendoorn

Informatie voor de pers »

Redactie-adres

De Vereniging Afvalbedrijven publiceert journalistieke artikelen en nieuwsberichten op haar website. Persberichten en ideeën voor artikelen kunt naar ons mailen.

Adverteren op onze site?

Neem contact op met Recent BV
t. 020-3308998
www.recent.nl