Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 8 juli 2019

Afvalbranche wil eikenprocessierupsen helpen opruimen

Nederland wordt momenteel geplaagd door eikenprocessierupsen. De afvalbranche wil helpen bij het opruimen van de rupsen, maar let daarbij op de veiligheid van de eigen medewerkers en omwonenden. Als de eikenprocessierupsen bijvoorbeeld zijn verpakt in zakken die snel scheuren of poreus zijn, komt de veiligheid in het geding. Verspreiding van de haren van eikenprocessierupsen via de lucht moet worden voorkomen omdat deze brandharen serieuze gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Enkele afvalenergiecentrales hebben geen vergunning om eikenprocessierupsen te mogen accepteren. De bedrijven die dat wel mogen, willen dit doen mits de verpakkingen waarin de rupsen worden aangeleverd voldoende robuust zijn. De Vereniging Afvalbedrijven gaat in overleg met de rijksoverheid en de belangenorganisatie voor groenbedrijven beoordelen wat de aangewezen verpakkingsmethode is en op welke manier eikenprocessierupsen moeten worden aangeboden.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid