Afval- en milieubranche

Arbocatalogus Afvalbranche

Belangenvereniging Composteerbare Producten Nederland (BCPN)

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)

Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)

Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren (BRBS Recycling)

Centrum voor Immobilisatie (CIM)

Circle Economy

Circularity Center

Cradle to Cradle

De Groene Zaak

Elektronische Begeleidingsbrief Afval

Ellen MacArthur Foundation

Federatie Herwinning Grondstoffen

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

Hedra - hergebruik drankenkartons

Het Groene Brein (netwerk van wetenschappers)

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Keurcompost

Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD)

LightRec Nederland

MVO Nederland

Nederland Schoon

Nedvang

Nederland Circulair

Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven

NRK Recycling

Plastic Heroes

Platform Communication on Climate Change (PCCC)

RecyBEM

Recycling Netwerk

Recyclingplatform

Repair Café

Riool en Raad

Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Stichting Batterijen (Stibat)

Stichting Circulaire Economie

Stichting Duurzaam Storten

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Stichting ICT~Milieu

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Stichting Kringloop Blik (SKB)

Stichting Kringloop Glas (SKG)

Stichting Kringloop Hout

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP)

Stichting RIONED

Transport & Logistiek Nederland (TLN)

Utrecht Sustainability Institute

Vereniging Industriële Bouwgrondstoffen

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

VVM, netwerk van milieuprofessionals

VNO-NCW

Wecycle

WEEE Nederland