Van Vught Rioleringen BV

naam bedrijf:

Van Vught Rioleringen B.V.

postbus:

postcode:

plaats:

bezoekadres:

Bundersestraat 45

postcode:

5012 TB 

plaats:

Tilburg

telefoon:

013- 4551569

mailadres:

info@vanvughtrioleringen.nl

website:

www.vanvughtrioleringen.nl

activiteiten:

Van Vught rioleringen is een gekwalificeerd bedrijf met al meer dan 60 jaar ervaring in rioolbeheer, -reiniging en -onderhoud. Onze hoofdactiviteiten zijn:

  • (Industriële) reiniging en inspectie van leidingen, rioleringen, gemalen, pompputten, straatkolken, duikers, zuiveringbassins, zandvangers, e.d.
  • Wortel-, en kalkfrezen (klein tot groot riool)
  • Leegzuigen, reinigen en inspectie van vetafscheiders
  • Leveren en plaatsen van vetafscheiders
  • Inzamelen van vet-, water-, slibmengsel (putvetten) en deze verwerken tot grondstof voor tweedegeneratie biobrandstof
  • Werken in besloten ruimte met onafhankelijke ademlucht
  • Ontstoppen van rioleringen (van klein tot groot)
  • Algeheel beheer, advies en onderhoud van rioleringen
  • Opslag en bewerking van riool, kolken, gemalen en veeg slib/zand
  • Opslag en bewerking van putvet

actief in:

Voor particulieren in Tilburg en omgeving. Voor bedrijven in heel Nederland en België.